Odznaka „Harcerska Kropla Braterstwa"

 

Istotą naszej harcerskiej działalności są Służba i Braterstwo. Realizujemy je na różne sposoby, dostosowujemy nasze działanie do możliwości, potrzeb środowiska; do ludzi, z którymi się spotykamy. Wśród tych różnych form jest coś, co w sposób szczególny łączy Służbę i Braterstwo. Jest to honorowe krwiodawstwo - dawanie cząstki siebie, bezinteresownie, anonimowo, bez oczekiwania na wdzięczność, a jednocześnie niesienie pomocy tym, którzy na tę pomoc bardzo czekają.

 

W Polsce co minutę potrzebny jest litr krwi. Potrzebna jest dla ratowania zdrowia i życia ofiar wypadków, niezbędna podczas wielu zabiegów chirurgicznych. Na preparaty wytwarzane z krwi czekają osoby cierpiące na choroby krwi. Jest szczególnym lekarstwem, którego nie da się zastąpić. Niestety są chwile, gdy nawet największe umiejętności ratownicze nie wystarczają. By uratować ludzkie życie konieczna jest krew. Do przeprowadzenia jednej operacji potrzeba od kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu litrów krwi - by taką ilość pozyskać, potrzeba ofiarności wielu dawców. Chyba każdy słyszał pojawiające się w mediach dramatyczne komunikaty o pilnej potrzebie krwi.

 

Symbolem odznaki jest stylizowana lilijka, której jeden z listków - zgodnie z symboliką skautowej lilijki oznaczający służbę drugiemu człowiekowi - ma kształt kropli krwi. Całość uzupełnia napis „Harcerska Kropla Braterstwa". Kształt odznaki nawiązuje do harcerskich specjalności.
 

Wymagania:

 1. Odznaka adresowana jest do wędrowników, starszyzny i instruktorów.
 2. Odznaka jest jednostopniowa.
 3. Odznakę może otrzymać osoba, która:
  1. zna znaczenie honorowego krwiodawstwa dla ratowania zdrowia i życia ludzi,
  2. co najmniej dwukrotnie oddała honorowo krew dla celów leczniczych,
  3. namówiła minimum dwie osoby do honorowego oddania krwi,
  4. zorganizowała w swoim środowisku akcję promującą honorowe krwiodawstwo.
 4. Odznakę przyznaje komendant hufca.
 

Przykładowe działania promujące honorowe krwiodawstwo:

 • przeprowadzenie zbiórki drużyny (szczepu, namiestnictwa),
 • zorganizowanie i przeprowadzenie lekcji tematycznej w szkole, spotkania wśród studentów, w środowisku lokalnym,
 • wykonanie tematycznej gazetki w szkole,
 • zorganizowanie wyjścia do regionalnego centrum krwiodawstwa
  i krwiolecznictwa lub oddziału rckik,
 • nawiązanie kontaktów w klubem honorowych dawców krwi PCK i podjęcie wspólnego działania,
 • zorganizowanie spotkania z zasłużonym honorowym dawcą krwi,
 • zorganizowanie lub współorganizowanie otwartej akcji poboru krwi, lub akcji zbiorowego oddawania krwi.
 

Plakietka HKB:

 • Plakietka haftowana na podkładzie (filc) w kolorze błękit brzasku.
 • Litery, krzyż oraz wypełnienie lilijki - kolor biały, środkowy listek lilijki - kolor czerwony
 • Wysokość: 7 cm
 • Szerokość: proporcjonalnie
 
files/100lecie/odznaka krople braterstwa.jpg
 

Opracowanie: hm. Janusz Sibiński HR

Projekt graficzny: hm. Bartłomiej Sobieszczański HR

Wróć