Harcerska Kropla Braterstwa 22 maja 2011 roku!

Istotą naszej harcerskiej działalności są Służba i Braterstwo. Realizujemy je na różne sposoby, dostosowujemy nasze działanie do możliwości, potrzeb środowiska; do ludzi, z którymi się spotykamy. Wśród tych różnych form jest coś, co w sposób szczególny łączy Służbę i Braterstwo. Jest to honorowe krwiodawstwo – dawanie cząstki siebie, bezinteresownie, anonimowo, bez oczekiwania na wdzięczność, a jednocześnie niesienie pomocy tym, którzy na tę pomoc bardzo czekają.

W Polsce dla ratowania zdrowia i życia co minutę potrzebny jest litr krwi. Do przeprowadzenia jednej operacji potrzebne jest od kilku nawet do kilkudziesięciu litrów krwi – by taką ilość pozyskać, potrzeba wielu dawców.

Podczas Jubileuszowego Zlotu Stulecia udało nam się przekazać 101 litrów krwi, udało nam się więc pomóc innym i chyba to jest w naszym harcerskim życiu najważniejsze.

Dołączcie do grona harcerskich krwiodawców! 

Każda „akcja” motywuje. Spróbujmy więc jeszcze raz, tak jak na Zlocie, dać naszą krew innym. Zaplanujmy (dotyczy to członów ZHP, którzy ukończyli 18 lat) więc w kalendarzu przed 22 maja wizytę w punkcie krwiodawstwa. Oddajmy krople naszej krwi. Poświadczenie oddania prześlijcie faksem (22 339 06 06) lub mailem (skan) na program@zhp.pl. Spróbujmy pobić nasz własny „rekord” 101 litrów krwi… Pamiętajmy, każda kropla może uratować życie!

hm. Emilia Kulczyk-Prus
członkini GK ZHP
ze strony www.zhp.pl

Wróć