Krok 9: 1990-2000 - W bratnim kręgu

Aleksander Kamiński poświęcił „Kamienie na szaniec” chłopcom z Szarych Szeregów, którzy umieli pięknie umierać i pięknie żyć. Dziś nie musimy umierać. Musimy się stale uczyć pięknie żyć zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem. (…) Nie zapominajmy, że mamy niemal całowiekową tradycję, że byliśmy inicjatorami i współtwórcami światowego ruchu skautowego w latach dwudziestych, że wielu z tych, którzy decydowali o naszym powrocie do światowych struktur, nie było na świecie, gdy harcerstwo miało już duży dorobek. (…) Skauting jest wielką grą uprawianą przez przyjaciół w służbie. Jest braterstwem służby. W tej grze zaczyna się niedługo mecz drugiego stulecia. Gramy o przyszłość młodzieży Polski i świata. Nie możemy przegrać.
S. Mirowski, Harcerskie refleksje


W wyniku ideowych i politycznych przemian w 1989 r. zmieniła się sytuacja ZHP, a także zaczęły oficjalnie działać nowe organizacje harcerskie. W ZHP powróciła tradycyjna rota Przyrzeczenia Harcerskiego, a z nią służba Bogu, Polsce i bliźnim. Otwierając się na świat, powróciliśmy do skautowej rodziny. W 1996 r. Związek Harcerstwa Polskiego został ponownie przyjęty do WAGGGS i WOSM. Nawiązaliśmy dobre kontakty ze Związkiem Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, który komunistyczne władze przedstawiały wcześniej jako wytwór imperializmu i z którym wcześniej wszelkie kontakty były niepożądane. Z życzliwością i przyjaźnią odnosiliśmy się do młodych organizacji harcerskich powstających na Litwie, Białorusi, Ukrainie.

Braterstwo skautowe i harcerskie może mieć wiele wymiarów. W latach dziewięćdziesiątych mieliśmy okazję uczyć się „pięknie różnić” na swoim własnym podwórku – wśród harcerzy kilku organizacji. Dostaliśmy również szansę odnajdywania cech wspólnych, idei i poglądów łączących nas ze skautami na całym świecie.

Zadanie
Podejmijcie zadanie, które pozwoli wam poznać harcerzy z innych organizacji lub skautów z różnych krajów. Przekonajcie się, co was łączy, a co różni.

Propozycje dla zuchów:
•    przyłączcie się do obchodów Dnia Myśli Braterskiej lub Dnia św. Jerzego (wyślijcie własnoręcznie wykonane kartki, poznajcie kilka zwyczajów skautowych),
•    zdobądźcie z gromadą sprawność „Europejczyka”,
•    napiszcie list do zuchów z ZHP pgK.

Propozycje dla harcerzy:
•    nawiążcie kontakt ze skautami, np. poprzez „Skautową skrzynkę pocztową”,
•    z okazji Dnia Myśli Braterskiej przygotujcie kartki z życzeniami, które wyślecie harcerzom z innych organizacji w kraju i za granicą oraz skautom z różnych państw,
•    uczcijcie obchodzony 23 kwietnia dzień patrona wszystkich skautów, św. Jerzego; możecie zorganizować z tej okazji turniej rycerski, na który zaprosicie bractwo rycerskie,
•    nauczcie się słówek skautowych w różnych językach, podczas biwaku możecie urządzić dzień językowy,
•    zorganizujcie wspólną zbiórkę z harcerzami ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Stowarzyszenia Harcerskiego; pokażcie, że mimo różnic możecie wspólnie pracować i bawić się.

Propozycje dla harcerzy starszych:
•    podejmijcie wspólną naukę języka obcego, może takiego, którego nikt z was nie zna,
•    zorganizujcie wspólny biwak z drużyną  z innej organizacji harcerskiej, podczas zajęć wymieńcie się formami pracy, zabawami; przygotujcie kominek, podczas którego będziecie opowiadać o łączących was ideałach i tradycji,
•    weźcie udział w wycieczce zagranicznej, odszukajcie tam skautów lub harcerzy, spotkajcie się z nimi,
•    zorganizujcie Dzień Myśli Braterskiej, podczas którego poznacie skautowe zabawy i gry.

Propozycje dla wędrowników:
•    nawiążcie kontakt z drużyną innej organizacji harcerskiej, dokonajcie analizy porównawczej różnych aspektów działania ZHP i tej organizacji, wyciągnijcie wnioski, opublikujcie je,
•    zorganizujcie spotkanie z drużyną innej organizacji harcerskiej. Przygotujcie wspólny projekt odpowiadający na potrzebę waszego środowiska, opiszcie to działanie w lokalnej prasie lub na harcerskim forum internetowym,
•    zapoznajcie się z kilkoma propozycjami programowymi WAGGGS lub WOSM, weźcie udział w jednej z nich, zdobyte doświadczenie i pomysły rozpropagujcie w hufcu,
•    zorganizujcie obchody Dnia Myśli Braterskiej dla zaprzyjaźnionych środowisk, takie, które będzie dla was przygodą. Bawcie się podczas zawodów narciarskich, koncertu, turnieju rycerskiego,
•    poznajcie ideę jamboree poprzez przygotowanie prezentacji historycznej opowiadającej o kolejnych zlotach i udziale w nich Polaków. Znajdźcie w internecie fotografie i filmy,
•    zaplanujcie swój udział w Jamboree 2011 w Szwecji,
•    zorganizujcie wyjazd za granicę, podczas którego będzie was gościć drużyna skautowa lub harcerska z ZHP pgK (lub zaproście gości zagranicznych do siebie),
•    poznajcie zasady działania ZHP pgK, dowiedzcie się, skąd wywodzi się ta organizacja, nawiążcie kontakt z drużyną z zagranicy,
•    nawiążcie kontakt z drużyną harcerską z Litwy, Białorusi; dowiedzcie się, czy możecie tamtejszym harcerzom zaproponować jakąś pomoc (np. wysłać polskie książki czy przekazać mundury harcerskie),
•    weźcie udział w międzynarodowej imprezie, nawiążcie kontakt ze skautami z innych krajów.