Krok 7: 1971-1980 - Służba sobie i innym

Tę wielką akcję Związek Harcerstwa Polskiego podjął dla uczczenia – przypadającej w 1973 roku – pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. (…) W operacji 1001 Frombork – Harcerskim Ruchu Młodzieży o Honorowe Obywatelstwo Fromborka – Miasta Mikołaja Kopernika, uczestniczyli przede wszystkim młodzi fachowcy – harcerze ze szkół zawodowych i przyzakładowych. Harcerze postanowili przywrócić miastu dawną świetność. W hołdzie Kopernikowi – odbudowany i rozbudowany Frombork! W hołdzie Kopernikowi – społeczny czyn tysięcy młodych fachowych rąk! (…) Duża część wyposażenia szkoły, Domu Dziecka i Muzeum Kopernika jest dziełem harcerskich rąk z całej Polski. Wszystkie drużyny harcerskie i zuchowe zbierały „koperniki” – dziesięciozłotówki i przeznaczały je na fundusze Operacji 1001 Frombork. Operacja ta nosiła tytuł „Koperniki dla Fromborka”.
Album Operacja 1001 Frombork, Warszawa 1973


Lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku to w ZHP czas wielkich akcji i operacji ogólnopolskich, które - w swoim założeniu - miały odpowiadać na najważniejsze potrzeby społeczne. Już w 1967 r. rozpoczęła się akcja „Frombork 1001”, związana z pracą na rzecz miasta Kopernika, później popularnością cieszyła się operacja „Bieszczady 40” – podjęta dla uczczenia 40-lecia Polski Ludowej. Nie wszystkie działania wielkich harcerskich akcji były rzeczywiście pożyteczne (bywało, że drużyny realizowały zadania na pokaz, dla zdobycia uznania władz), ale podczas niektórych harcerze zrobili wiele dobrego dla innych, dla Polski, a sami przyjemnie spędzali czas i mieli okazję zdobyć wiedzę i nowe umiejętności.

Dzisiaj, w epoce szybkiego kontaktowania się, możemy bez problemu reagować na problemy – nawet klęski żywiołowe czy wypadki. Warto jednak zastanowić się, nad tym, czy rzeczywiście zawsze w porę dostrzegamy wokół nas istotne problemy i staramy się – zgodnie z naszymi możliwościami - znaleźć sposób ich rozwiązania.

Zadanie
Zastanówcie się, jakie społecznie pożyteczne działania możecie możecie podjąć w swoim najbliższym środowisku i co możecie zrobić na większą skalę – dla swojego miasta, województwa, dla Polski, dla świata. Podejmijcie służbę na miarę swoich możliwości.

Propozycje dla zuchów:
•    rozejrzyjcie się wokół: co trzeba naprawić, posprzątać? Co możecie zrobić własnymi siłami? Zróbcie mapę miejsc i spraw, które potrzebują waszej pomocy,
•    podejmijcie się stałych obowiązków – w domu, w szkole,
•    zdobądźcie z gromadą sprawność „Janosika” lub „Niewidzialnej ręki”.

Propozycje dla harcerzy:
•    rozejrzyjcie się wokół siebie i odszukajcie miejsca, które wymagają naprawy i odświeżenia, by mogły służyć zabawom dzieci i młodzieży w waszej okolicy (plac zabaw, boisko). Zorganizujcie akcję „odbudowy”,
•    aby być przydatnym, wcale nie trzeba koniecznie uczestniczyć w wielkiej, ogólnopolskiej akcji. Dowiedzcie się w swoich szkołach, gminach, radach osiedli, jaką pracę mogą wykonać harcerze. Zrealizujcie służbę dla najbliższego środowiska,
•    przygotujcie przedstawienie dla dzieci z przedszkola, młodszych kolegów, dzieci w szpitalu,
•    pomóżcie w organizacji uroczystości państwowych w waszym środowisku, włączcie się w prace organizacyjne. Nie bądźcie ich biernymi uczestnikami, ale podejmijcie służbę (np. w ramach służby porządkowej, pomocy kombatantom).

Propozycje dla harcerzy starszych:
•    zorganizujcie pomoc w nauce dla młodszych kolegów (np. ze szkoły podstawowej),
•    przyłączcie się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej (np. WOŚP lub PAH),
•    jeśli wasza drużyna przygotowała wiele ciekawych projektów, podzielcie się doświadczeniami z ich realizacji z innymi, upowszechnijcie je w ciekawej formie, przygotujcie film, prospekt, prezentację wyjaśniającą, jak wykonywać poszczególne elementy projektu,
•    znajdźcie w swoim otoczeniu miejsce, które wymaga drobnego remontu i naprawy i którego odnowienie przyczyni się do poprawy wyglądu waszej miejscowości, umożliwi odpoczynek mieszkańcom (np. odnowienie ławek w parku).

Propozycje dla wędrowników:
•    podejmijcie służbę na dużą skalę, niech to będzie rzeczywiście wyczyn – np. przygotowanie obchodów ważnej rocznicy w mieście, koncert dla niepełnosprawnych dzieci,
•    poszukajcie wokół siebie pola znaczącej służby, np. odremontujcie osiedlową świetlicę dla dzieci,
•    zorganizujcie biwak lub wędrówkę, podczas której waszym zadaniem będzie odnalezienie pola służby i realizacja wybranej służby,
•    zostańcie wolontariuszami ogólnopolskiej akcji charytatywnej, np. podejmijcie stałą służbę w domu dziecka,
•    zrealizujcie wybrany znak służby zgodnie z waszymi zainteresowaniami i potrzebą środowiska,
•    zaproponujcie akcję – społecznie potrzebną, atrakcyjną dzisiaj i ważną w następnym dziesięcioleciu, przygotujcie symulację, która pokaże, jak się planuje i buduje duży projekt,
•    opracujcie wniosek grantowy w ramach dostępnego dla drużyny (szczepu, hufca) programu (opracowanie merytoryczne, kosztorys itp.),
•    znajdźcie stałe pole służby – nawet mało efektownej, ale efektywnej.