Krok 6: 1961-1970 - Kierunek: Specjalności

Jeśli chcecie samodzielnie budować rakiety „międzyplanetarne”, piękne i barwne latawce, łódki, teleskopy i mikroskopy – szukajcie w kioskach ruchu „Ruchu”, księgarniach „Domu Książki” i składnicach CSH kolejnych broszurek z ukazującego się nakładem Wydawnictwa Harcerskiego cyklu „Zrób to sam”.
Z przedmowy do specjalnościowej broszury „Zrób to sam”


W kilka lat po Zjeździe Łódzkim sytuacja w ZHP nie była już tak optymistyczna, jak w chwili podejmowania zjazdowych postanowień. Stopniowo w harcerskie struktury przedostawały się komunistyczne porządki, zgodnie z którymi ZHP powinno działać pod przewodnictwem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Z organizacji odeszło wielu znakomitych instruktorów, ale to nie znaczy, że harcerskie działanie zamarło. W hufcach i drużynach pozostali ci, którzy usłuchali wezwania Aleksandra Kamińskiego, aby nie opuszczać organizacji. Pracowali „u podstaw”, czerpiąc z programu ówczesnych władz ZHP to, co było przydatne, pożyteczne, ciekawe i nie stało w sprzeczności z harcerskimi ideałami – m.in. propozycje związane z rozwojem zainteresowań harcerzy i specjalnościami drużyn.
Drużyny specjalnościowe powstawały przede wszystkim w szkołach ponadpodstawowych, dużą popularnością cieszyły się specjalności obronne, artystyczne, modelarskie, specjalność pożarnicza, Młodzieżowa Służba Ruchu. Działało wiele drużyn wodnych.

Specjalności – na miarę współczesnych wyzwań - to nadal atrakcyjna formuła dla harcerzy, którzy chcą w drużynie realizować swoje zainteresowania, doskonalić umiejętności z wybranej dziedziny.

Zadanie
Podejmijcie zadanie związane z poznawaniem specjalności, odpowiednio do swoich zainteresowań i możliwości.

Propozycje dla zuchów:
•   zdobądźcie z gromadą sprawność związaną z jakąś specjalnością – np. z grupy zawodowych, sportowych czy artystycznych.

Propozycje dla harcerzy:
•    by dowiedzieć się, czym się zajmują i na jakiej zasadzie działają drużyny specjalnościowe, przygotujcie zbiórkę wspólnie z taką drużyną, poproście o prezentację specjalistycznych umiejętności,
•    zorganizujcie zawody sportowe dla uczniów waszej szkoły,
•    zorganizujecie grę, która umożliwi zabawy związane z różnymi specjalnościami.

Propozycje dla harcerzy starszych:
•    aby pokazać, że harcerstwo jest atrakcyjne, przygotujcie w szkole pokaz specjalności, zaproście specjalistów z prezentowanych dziedzin,
•    aby sprawdzić swoje umiejętności, poproście klub HSR o przygotowanie dla was gry samarytańskiej (lub kursu pierwszej pomocy, jeśli wasze umiejętności są niewielkie),
•    weźcie udział w trzech formach charakterystycznych dla wybranych specjalności, np. wybierzcie się do stadniny, na zajęcia na ściance wspinaczkowej, do szkutni,
•    zorganizujcie dla zaprzyjaźnionych środowisk grę wykorzystującą elementy specjalności.

Propozycje dla wędrowników:
•    jeżeli macie już specjalność, przygotujcie imprezę promującą ją lub zorganizujcie pokaz swoich umiejętności podczas imprezy hufca czy chorągwi,
•    określcie, jakie specjalności interesują was indywidualnie, weźcie udział w szkoleniach z ich zakresu, a swoją wiedzę wykorzystajcie, by zaprezentować te specjalności członkom drużyny,
•    uzyskajcie tytuł drużyny specjalnościowej, realizując odpowiednie zadania,
•    zorganizujcie biwak lub rajd dla środowisk, które mają taką samą specjalność, jak wy; niech spotkanie środowisk będzie okazją do wymiany doświadczeń,
•    pozyskajcie sponsora, który ułatwi zakupienie specjalistycznego sprzętu dla drużyny (lub podejmijcie akcję zarobkową).