Krok 5: 1951-1960 - Przygoda dla każdego

Ale to, co się odbywa dziś w kraju, jest przecież autentycznym ruchem odrodzenia harcerskiego. Ogarnął on młodzież, dawnych instruktorów i działaczy niedawnej Organizacji Harcerskiej. Jestem oszołomiony tym zjawiskiem harcerskiego odrodzenia, które przeszło najśmielsze oczekiwania. Sądzę, że oddolna potrzeba harcerstwa „prawdziwego” będzie miała tak wielki wpływ na postępowanie nas wszystkich i uchroni od koncepcji papierowych, niezgodnych z życiem.
A. Kamiński, list do instruktorów z 20 grudnia 1956 r.


Próba likwidacji harcerstwa, podjęta przez komunistyczne władze u schyłku lat czterdziestych, nie udała się. Mimo trwającego sześć lat podporządkowania struktur harcerskich komunistycznemu Związkowi Młodzieży Polskiej, okrzyknięcia skautingu imperialistyczną ideologią, zlikwidowania pracy metodą harcerską, odrzucenia zdobywania stopni i sprawności – idea harcerska przetrwała.
Zjazd Łódzki w grudniu 1956 roku dał początek odrodzeniu harcerstwa. Wróciła nazwa: Związek Harcerstwa Polskiego i samodzielna struktura organizacji. Starsi instruktorzy harcerscy, na czele z Aleksandrem Kamińskim, zawarli niełatwy kompromis z działaczami Organizacji Harcerskiej i władzami socjalistycznego państwa, ale dzięki niemu powróciły symbole, mundury, stopnie i sprawności – tradycyjny program i formy harcerskiej pracy. Dziewczęta i chłopcy entuzjastycznie wyszli z sal szkolnych, w których przez ostatnie lata odbywały się zebrania organizacji prowadzonej na wzór radzieckiego pioniera. Wrócił krzyż, lilijka, tradycyjne szare i zielone mundury, a także – obozy pod namiotami, biwaki, wycieczki, gry terenowe. Kolejne pokolenia dziewcząt i chłopców zyskały szansę na harcerską przygodę.

W rezultacie decyzji podjętych na Zjeździe Łódzkim powróciły nie tylko tradycyjne symbole, ale i wykorzystywane dawniej i pożyteczne formy pracy drużyn i zastępów. Z entuzjazmem wyruszano na wędrówki, biwaki, obozy. Dziś również harcerstwo stwarza szerokie możliwości do uprawiania różnych form turystyki (np. pieszej, rowerowej) i krajoznawstwa, a także obozowania i biwakowania – z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i tradycyjnych puszczańskich sposobów.

Zadanie
Przeprowadźcie działanie drużyny związane z wyprawą w teren, ekologią lub puszczaństwem.

Propozycje dla zuchów:
•    zdobądźcie w gromadzie sprawność „Robinsona”,
•    wybierzcie się z gromadą na rajd, wycieczkę przyrodniczą.

Propozycje dla harcerzy:
•    zorganizujcie biwak drużyny, przygotujcie odpowiedni sprzęt (namioty, kuchenki, śpiwory itp.),
•    zorganizujcie w ramach zbiórek drużyn konkurs na najciekawszą grę terenową przygotowaną przez zastęp,
•    zdobądźcie odznakę turystyki kwalifikowanej PTTK,
•    podczas pikniku z rodzicami zorganizujcie turniej kuchni polowych, wykażcie się umiejętnościami gotowania w terenie, przygotowując w tych warunkach wykwintne i pięknie podane potrawy.

Propozycje dla harcerzy starszych:
•    aby dowiedzieć się, jak wyglądał powrót do harcerskiej tradycji w 1956 r. (czy odbywał się bez przeszkód?) spotkajcie się ze świadkiem historii - osobą, która pamięta tamte wydarzenia,
•    urządźcie dla młodszych dzieci (zuchów) turniej gier podwórkowych waszych dziadków,
•    zorganizujcie dla zaprzyjaźnionych drużyn wielką grę sprawdzającą z technik harcerskich: przyrodoznawstwa, terenoznawstwa i pionierki,
•    zdobądźcie odznakę turystyki kwalifikowanej PTTK,
•    aby wykazać się swoimi umiejętnościami, przygotujcie bieg na orientację w trudnych, zimowych warunkach.

Propozycje dla wędrowników:
•    spotkajcie się ze środowiskiem puszczańskim, nauczcie się od jego przedstawicieli kilku przydatnych umiejętności,
•    przygotujcie dla siebie wędrówkę-wyczyn, np. „100 km w 24 h”,
•    zorganizujcie wędrówkę nietypowymi dla drużyny środkami transportu – kajakami, rowerami, samochodami terenowymi,
•    zorganizujcie biwak, który będzie rekonstrukcją biwaku z czasów pierwszych harcerzy, bez użycia nowoczesnych technologii,
•    przygotujcie zimowy biwak pod namiotami, przygotujcie się do niego dobrze, zaplanujcie nocleg, trasę i gotowanie w trudnych warunkach.