Krok 3: 1931-1939 - Szukajcie przyjaciół

Kiedyś opowiadałam dzieciom, że są szkoły w Ameryce, które mają własny wagon kolejowy albo jacht i nimi urządzają wycieczki, w ten sposób ucząc się geografii, przyrody, a nawet historii swego kraju.
Dzieciom bardzo się ten pomysł podobał. Potajemnie napisały list do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zilustrowały go licznymi swoimi rysunkami, tylko z wysłaniem nie mogły sobie poradzić. Wobec tego przyszły do mnie po ratunek. List był przezabawny. Zaczynał się od słów: „Kochany Panie Prezydencie! Druhna Oleńka opowiadała nam, że są w Ameryce szkoły, które posiadają własne wagony kolejowe i jachty… Gdyby Pan Prezydent zechciał przejrzeć składy swoich starych wagonów, może znalazłby  się taki, który my byśmy przystosowali do własnych potrzeb. Jakże przyjemnie byłoby w ten sposób uczyć się historii, geografii i przyrody Polski!”
List wysłałam do kancelarii Prezydenta, wiedząc, że Prezydent lubi dzieci. Sądziłam, że go ubawi.
W kilka dni potem przyszedł zaadresowany do dzieci z Dworku Cisowego list z kancelarii prezydenckiej. Utrzymany był w tym samym stylu:
„Przejrzałem moje składy starych wagonów i znalazłem jeden wagon czwartej klasy, który może się nada do waszego celu. Wagon ten będzie odstawiony do stacji Nowy Targ i tam oczekiwać będzie waszych decyzji”.
O. Małkowska, Zapiski


W trzecią dekadę swego istnienia harcerstwo wchodziło jako silna organizacja i poważany ruch społeczny. W 1932 r. zyskało dający prestiż w społeczeństwie status stowarzyszenia wyższej użyteczności.
Harcerki i harcerze byli tam, gdzie działo się coś ważnego, gdzie potrzebna była ich służba. Harcerskie imprezy były atrakcyjnymi wydarzeniami, przyciągającymi lokalne społeczności. Nic dziwnego, że w takiej sytuacji liczne Koła Przyjaciół Harcerstwa zrzeszały wielu życzliwych harcerstwu dorosłych, którzy chętnie służyli druhnom i druhom radą i pomocą.
Okazją do pokazania siły i atrakcyjności harcerstwa były krajowe i międzynarodowe zloty, w których brali udział członkowie ZHP. Największym wydarzeniem harcerskim tych lat był zorganizowany w 1935 r. - z okazji 25-lecia - Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego w Spale. Uczestniczyły w nim ponad 24 tys. harcerek, harcerzy i skautów, odwiedziły go tysiące gości podziwiających świetną pionierkę, pokazy harcerskich umiejętności czy wystawę harcerskich osiągnięć. Zlot odbył się z ogromnym rozmachem – dzięki pomocy licznych sojuszników spoza organizacji, wsparciu Prezydenta RP, władz krajowych i lokalnych, wojska i różnych innych instytucji państwowych.

Dziś również warto mieć sojuszników - rodziców, nauczycieli, przedstawicieli innych stowarzyszeń i instytucji, osoby pełniące ważne funkcje. Dobrą okazją pozyskania przyjaciół może stać się Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego Kraków 2010.

Zadanie
Pozyskajcie nowych przyjaciół i sojuszników, którzy będą wspomagać was w pracy drużyny. Zastanówcie się, jak ich zdobędziecie i co ze swojej strony możecie im zaoferować. W jaki sposób zachęcicie ich do współpracy i przekonacie o znaczeniu i wyjątkowości harcerstwa?

Propozycje dla zuchów:
•    przygotujcie zbiórkę, na którą zaprosicie rodziców, niech stanie się ona okazją do wspólnego spędzenia czasu (rodzice będą mogli się przekonać, jak funkcjonuje gromada zuchowa),
•    zdobądźcie z gromadą sprawność „aktora” (zorganizujcie przedstawienie dla rodziców i szkoły),
•    wyślijcie do przyjaciół i potencjalnych sojuszników gromady kartki z życzeniami świątecznymi.

Propozycje dla harcerzy:
•    zorganizujcie imprezę dla uczniów i nauczycieli z waszej szkoły, odpowiadającą na ich potrzeby i oczekiwania,
•    ważnym partnerem drużyny są rodzice, przygotujcie dla nich imprezę, by pokazać umiejętności, jakie zdobywacie w harcerstwie,
•    odwiedźcie przyjaciół i sojuszników ze Światłem Betlejemskim,
•    zorganizujcie spotkanie pokoleń, na które zaprosicie dawnych członków waszej drużyny (opowiedzcie im o waszych planach, zamierzeniach, potrzebach – wśród nich na pewno znajdziecie sojuszników).

Propozycje dla harcerzy starszych:
•    wykorzystajcie nowoczesne formy komunikacji, by przygotować pokaz, prezentację swojej drużyny (stronę www, happening, wystawę),
•    pokażcie się w gronie szerszym niż szkoła, postarajcie się, by informacja o waszej drużynie trafiła na stronę gminy, przekazujcie wiadomości o waszych działaniach do działu aktualności na tej stronie,
•    przygotujcie wystawę w waszej miejscowości, która pokaże umiejętności pozyskiwane w harcerstwie, zaproście na nią władze miejskie, oświatowe, samorządowe, przygotujcie dla gości atrakcyjny i oryginalny program,
•    zgłoście się do udziału w programie imprezy organizowanej w waszej miejscowości, dzielnicy, osiedlu; zaproponujcie poprowadzenie zajęć dla dzieci, zorganizujcie kawiarenkę, pokaz filmów, jarmark rozmaitości – forma zależy od was,
•    zorganizujcie festyn rodzinny, w którym będą uczestniczyć harcerze z rodzicami.

Propozycje dla wędrowników:
•    przyłączcie się do działań różnych organizacji (np. OSP, PCK, PTTK, Amnesty International), by pomóc innym, a także pokazać umiejętności harcerzy i znaczenie naszego działania,
•    zorganizujcie dużą imprezę dla mieszkańców waszej miejscowości, dotyczącą dziedziny waszych zainteresowań (np. grę fabularną, zajęcia na ściance wspinaczkowej, pokaz filmów), pokażcie innym, jakie umiejętności posiadają harcerze,
•    opracujcie przewodnik po waszej okolicy, prowadzący tropami interesujących miejsc, osób i wydarzeń związanych z harcerstwem; zainteresujcie nim władze oświatowe gminy, rozpowszechnijcie go wśród uczniów szkół w waszej miejscowości,
•    przygotujcie profesjonalną informację o waszym działaniu, dobre zdjęcia, nawiążcie stałą współpracę z lokalną gazetą lub miejskim czy regionalnym serwisem internetowym,
•    zorganizujcie sesję, seminarium lub konferencję dla wędrowników z waszego hufca, dotyczącą istotnego dla waszej społeczności problemu; zaproście specjalistów z tej dziedziny i władze gminy.