Krok 2: 1921-1930 - Gotowi do czynu

Rok 1921 zapoczątkowany Zjazdem Walnym otworzył nową epokę w rozwoju harcerstwa, epokę pracy pokojowej, na właściwych zasadach metody Baden-Powella opartej, mającej na celu przede wszystkim wychowanie przyszłego obywatela kraju. Wychowaniem przez czyn, drogą przygotowania do życia praktycznego, z silnym naciskiem na sprawności, z podkreśleniem większego stosowania wszelkiego rodzaju sportów, gier oraz zwiększenia ilości obozów i wycieczek.
W. Błażejewski, Historia harcerstwa polskiego


Na początku drugiej dekady XX wieku, po ustaleniu granic odrodzonego państwa polskiego, skończyła się walka o niepodległość, która stanowiła cel harcerskiego działania w poprzednim dziesięcioleciu. Zjednoczony Związek Harcerstwa Polskiego (istniejący od listopada 1918) poszukiwał nowych celów  wychowawczych, nowych pomysłów na działanie i nowych form pracy. Wysportowani młodzi ludzie, o otwartych umysłach, z entuzjazmem podejmujący wyzwania, jakie stawiało budowanie niepodległej Polski - to pokolenie harcerek i harcerzy, którzy dorastali w wolnej Ojczyźnie, poprzez sprawności i stopnie doskonalili swoje umiejętności, w duchu Prawa i Przyrzeczenia kształtowali wartości swego życia, na obozach i wędrówkach umacniali przyjaźń i braterstwo w drużynach.

Dziś, nie mniej niż w tamtych czasach, musimy dbać o swój wszechstronny rozwój, zdobywanie nowych umiejętności, zachowanie dobrej kondycji i zdrowia – wszystko to przecież jest potrzebne, aby sprostać wyzwaniom współczesności.
 
Zadanie
Sprawdźcie swoją gotowość do działania, postarajcie się doskonalić własne umysły i ciała.

Propozycje dla zuchów:
•    zorganizujcie wspólnie z inną gromadą turniej sprawnościowy,
•    zdobądźcie w gromadzie sprawność „młodego obywatela” lub „sportowca”.

Propozycje dla harcerzy:
•    zastanówcie się, czy zastępy w waszej drużynie działają tak, jak to sobie wymarzyliście; by je wzmocnić, przeprowadźcie akcję nabór opartą o zadania zespołowe,
•    przygotujcie wielki turniej zastępów w drużynie, szczepie lub hufcu, który sprawdzi waszą wiedzę i umiejętności; dzięki niemu przekonacie się, nad czym musicie jeszcze popracować i w jakich dziedzinach jesteście mistrzami,
•    przygotujcie w drużynie warsztaty z różnych technik lub umiejętności, podczas których harcerki i harcerze podzielą się swoimi umiejętnościami z innymi,
•    urządźcie na nowo lub uporządkujcie harcówkę, by była miejscem przyjaznym waszym spotkaniom.

Propozycje dla harcerzy starszych:
•    aby sprawdzić swoją gotowość, dokonajcie przeglądu sprzętu obozowego (w magazynie drużyny, szczepu, hufca) i koniecznych jego napraw oraz konserwacji,
•    zaproponujcie w hufcu lub szczepie wielki ranking zastępów, w którym punkty będą przyznawane np. za zdobywane stopnie i sprawności, udział zastępów w życiu drużyny, wyniki podczas gier sprawdzających wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin, osiągnięcia sportowe,
•    podejmijcie wyzwania silnej woli; niech każdy w drużynie wybierze dla siebie próbę, dzięki której udoskonali wybraną cechę swojego charakteru,
•    przygotujcie turniej sprawności intelektualnej, zmierzcie się w zagadkach logicznych, zadaniach na spostrzegawczość itp.

Propozycje dla wędrowników:
•    zorganizujcie tematyczną wędrówkę po Polsce, „od gór do morza”, jak wasi poprzednicy w Ojczyźnie odrodzonej po latach zaborów,
•    podejmijcie akcję zarobkową, w wyniku której zdobędziecie fundusze na sprzęt obozowy,
•    spróbujcie zrobić z drużyną to, co do tej pory wydawało się wam za trudne do realizacji – przed wykonaniem zaplanujcie szczegółowo zadanie, dobrze się do niego przygotujcie i uwierzcie w swój sukces,
•    wybierzcie znak służby, dzięki któremu będziecie mogli zdobyć nowe, przydatne w życiu umiejętności i podejmijcie stałą służbę na wybranym polu,
•    przeprowadźcie działanie na miarę wędrowników – czyli wielki wyczyn, który wyjdzie poza ramy waszych dotychczasowych zadań; tak jak harcerze sprzed lat, poszukajcie ciekawych i nowych form działania,
•    zastanówcie się, jakiego znaku służby brakuje w istniejącym zestawie, przygotujcie projekt jego programu, przeprowadźcie konsultację w środowisku wędrowniczym, projekt przyślijcie do Wydziału Programowego Głównej Kwatery ZHP.