Krok 1: 1910-1920 - Tylko krzyż pozostanie ten sam

Rozpisujemy konkurs na polską odznakę skautową. (…) Mamy nadzieję, że pomysłowość polska uchroni od ślepego naśladownictwa wzoru angielskiego i stworzy rzecz piękną. Odznaka powinna być możliwie prosta (gdyż to zmniejszy jej koszt), mieć wyraźny rysunek i motywy skautowe.
„Skaut” 1911, nr 1 z 15 października

Na ten właśnie konkurs, ogłoszony w pierwszym numerze lwowskiego „Skauta”, ks. Kazimierz Lutosławski zgłosił projekt odznaki, która wkrótce stała się najważniejszym symbolem harcerskich ideałów i nierozłącznym elementem harcerskiego wizerunku w społeczeństwie. Mowa oczywiście o krzyżu harcerskim.
Kiedy ukazało się to ogłoszenie, minęły już prawie dwa lata od opublikowania (w listopadzie 1909) w lwowskim dzienniku „Słowo Polskie” artykułu E. Naganowskiego o skautingu i rok od powstania (we wrześniu 1910) w krakowskim gimnazjum im. św. Anny zastępu „Kruków”, który rozrósł się wkrótce w 1. Krakowską Drużynę im. T. Kościuszki. Od kilku miesięcy działały już drużyny skautowe we Lwowie, a „Skauting jako system wychowania młodzieży” opracowany przez Andrzeja Małkowskiego na podstawie książki gen. Roberta Baden-Powella trafił do wielu zainteresowanych nowym ruchem.
W trudnych czasach zaborów odzwierciedleniem skautowej idei była Badenpowellowska lilijka, tylko w zaborze austriackim noszona przez Polaków jawnie na skautowym mundurze, szytym wówczas wg kroju angielskiego. Rozszerzający się ruch, wyrosły ze wzorów brytyjskich, zyskiwał jednak coraz więcej rodzimych pierwiastków, z których najważniejszym było – dążenie do niepodległości. To przede wszystkim dzięki niemu polski skauting przeobrażał się w harcerstwo. Nazwa zaczerpnięta z polskiej tradycji rycerskiej, zawołanie „czuwaj”, krój munduru, pieśń „Wszystko, co nasze” - tworzyły pozytywny wizerunek harcerstwa w świadomości naszych rodaków.

Dziś tak samo, jak u zarania ruchu harcerskiego potrzebujemy czytelnych symboli i wpadających w ucho haseł dla wyrażenia naszej harcerskiej tożsamości, określenia nowoczesnego, czytelnego wizerunku ZHP i ukazania specyfiki naszej drużyny (gromady).

Zadanie
Zastanówcie się, co możecie zrobić, aby harcerskie idee były czytelne we współczesnym społeczeństwie, a Związek Harcerstwa Polskiego był postrzegany jako atrakcyjny dla młodych ludzi. Promujcie waszą drużynę (gromadę), pokażcie innym – w naszej organizacji i poza nią – co w waszym działaniu jest najciekawsze i niepowtarzalne.

Propozycje dla zuchów:
•    wykonajcie totem gromady, w ciekawy sposób objaśnijcie jego symbolikę,
•    opracujcie bajkę-opowieść lub przedstawienie o gromadzie, pochodzeniu jej nazwy i zaprezentujcie je kolegom w szkole, na osiedlu,
•    przygotujcie wystawę lub gazetkę prezentującą gromadę.

Propozycje dla harcerzy:
•    zorganizujcie wśród kolegów (np. w szkole) akcję promującą harcerską symbolikę (symbole, dla nas ważne i oczywiste, nie zawsze są jasne i zrozumiałe dla innych),
•    przeprowadźcie akcję zarobkową, umożliwiającą wszystkim w drużynie zakupienie umundurowania (mundur jest dla osób spoza organizacji czytelnym, istotnym elementem naszego wizerunku i podkreśla naszą wspólnotę) lub zorganizujcie dzień mundurowy w szkole (np. raz w tygodniu czy miesiącu), występujcie w mundurach także w czasie ważnych uroczystości szkolnych,
•    postarajcie się, by pozytywne informacje o harcerstwie znalazły się na stronie internetowej waszej szkoły, dbajcie o ich aktualizację,
•    zaprojektujcie znak identyfikacyjny (logo) drużyny, postarajcie się o jednakowe koszulki, czapeczki itp. z tym znakiem dla wszystkich członków drużyny.

Propozycje dla harcerzy starszych:
•    nawiązując do świetnej tradycji lwowskiego czasopisma „Skaut”, wydajcie gazetkę informującą o tym, co dzieje się w waszej drużynie, szczepie lub hufcu (może to być np. jednodniówka z okazji jubileuszu drużyny lub pismo ukazujące się systematycznie),
•    opracujcie słowniczek „języka harcerskiego”, objaśniający specyficzne pojęcia, których używają harcerze (np. ćwik, zastęp, specjalność, gwiazdki zuchowe, zuch ochoczy, wędrownictwo, bohater drużyny).  Słowniczek możecie powielić w postaci broszury lub zamieścić na stronie internetowej szkoły lub waszej drużyny – na pewno przyda się rodzicom, nauczycielom czy waszym kolegom spoza harcerstwa,
•    przygotujcie śpiewnik zawierający tradycyjne i zupełnie nowe harcerskie piosenki, zorganizujcie harcerskie karaoke lub wspólne śpiewanie, np. na przerwie w szkole, podczas miejskiego festynu lub na pikniku, na który zaprosicie rodziców,
•    wykorzystajcie nowoczesne formy komunikacji, by przygotować pokaz, prezentację swojej drużyny (stronę www, happening, wystawę).

Propozycje dla wędrowników:
•    opracujcie system identyfikacji waszej drużyny, możecie przy tym poprosić o poradę specjalistę z agencji reklamowej,
•    przygotujcie reklamę harcerstwa lub naszej organizacji w dowolnej postaci (film, plakat, folder, różne formy reklamy internetowej),
•    zrealizujcie sesję zdjęciową i stwórzcie internetowy bank fotografii harcerskiej; opracujcie zasady, na jakich inni będą mogli korzystać z umieszczonych w nim zdjęć,
•    zorganizujcie sąd nad poglądem: „ZHP jest produktem wymagającym reklamy”,
•    zorganizujcie kuźnicę na temat: „Symbole i harcerska tożsamość”,
•    przeprowadźcie badanie – ankietę (na próbie min. 40 osób), która posłuży do określenia wizerunku harcerstwa wśród młodych ludzi, opracujcie rezultaty ankiety i zaprezentujcie je w czasopiśmie lub na portalu harcerskim.