Maj 2011

Senat RP przyjął uchwałę w okazji 100-lecia Harcerstwa

26-05-2011 13:56 przez Justyna Sikorska

Senat RP przyjął uchwałę w okazji 100-lecia Harcerstwa

26 maja 2011 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę z okazji lOO-lecia Harcerstwa w Polsce.

W uchwale czytamy: 22 maja 1911 roku Andrzej Małkowski we Lwowie wydal rozkaz powołujący pierwsze drużyny harcerskie. (...) Senat RP wyraża uznanie dla 100-letniej działalności polskiego harcerstwa. Przywołujemy dziś wspaniałych obrońców Lwowa Orlęta i harcerskie szeregi walczące z nawałą bolszewicką w 1920 roku.

Przywołujemy Szare Szeregi, Pogotowie Harcerek i Hufce Polskie - walczące z niemieckim okupantem. Przywołujemy walczących w konspiracji z władzą ludową (...).

Chcemy, aby kolejne pokolenia polskiej młodzieży kontynuowały dzieło założycieli Harcerstwa - Andrzeja i Olgi Małkowskich. Dziś Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skauci Europy - Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza", ZHP poza granicami kraju i organizacje harcerskie na Wschodzie kontynuują to dzieło. Dzieło to, tak ważne dla naszego społeczeństwa, zasługuje na uznanie i wsparcie.(...)

 

Pełny tekst uchwały czytaj tutaj.

Wypłyń na głębie...- Pielgrzymka ZHP na Jasną Górę zakończona

24-05-2011 20:31 przez Emilia Kulczyk

"Nie można powiedzieć, zwłaszcza tu, na Jasnej Górze, żeby Ojciec Święty Jan Paweł II nie widział harcerzy, nie kochał ich, do nich nie przemawiał. (..) Macie piękną duchowość harcerską, wytyczoną przez Ojca Świętego, i dlatego dziękujemy za Niego."- tymi słowami metropolita witał harcerzy zgromadzonych w bazylice, którzy przybyli na 15. Ogólnopolską Pielgrzymkę Związku Harcerstwa Polskiego na Jasną Górę.
Hasłem tegorocznego spotkania, które miało miejsce w dniach 20-22 maja, były słowa: "Wypłyń na głębię..". Druhny i druhowie biwakowali na polu namiotowym obok Domu Pielgrzyma. Centralnym punktem pielgrzymki była sobotnia msza święta w jasnogórskiej bazylice. Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski. Pielgrzymi przywitali arcybiskupa harcerskim pozdrowieniem 'Czuwaj'.
W czasie trwania pielgrzymki uczestnicy mieli okazje wziąć udział w warsztatach, grze terenowej, podczas której mogli odwiedzić wiele ważnych dla harcerstwa miejsc, np. grób I. Kozielewskiego (autora hymnu ZHP), jak i w apelu jasnogórskim.
Pielgrzymce towarzyszyła piękna pogoda dzięki,  której wszyscy bezpiecznie wrócili do domów.


Tomasz Szejka
Zespół Promocji i Informacji
 Hufca ZHP Częstochowa

Pierwszy rozkaz Andrzeja Małkowskiego z 22.05.1911 r.

20-05-2011 13:50 przez Justyna Sikorska

 

Druhny i Druhowie,

Naczelnik ZHP wydał specjalny rozkaz z okazji stulecia harcerstwa. Zachęcamy do odczytania rozkazu na specjalnych zbiórkach i uroczystościach 22 maja 2011 r., w dniu setnej rocznicy wydania pierwszego rozkazu skautowego przez Andrzeja Małkowskiego. Jest to szczególny dzień, w którym wkraczamy w drugie stulecie harcerstwa i każdy z nas ma możliwość, a także obowiązek budowania pozytywnego obrazu harcerstwa - nowoczesnego ruchu społecznego na miarę XXI wieku.

Publikujemy także oryginalny rozkaz pierwszego polskiego skautmistrza, na mocy którego w 1911 r. we Lwowie powstały pierwsze drużyny oraz pierwsza "Komenda Scoutowa".

W dniu setnej rocznicy powstania harcerstwa życzymy wszystkim, aby w każdym dniu, w czasie każdej harcerskiej przygody towarzyszyła nam radość i pogoda ducha, a uśmiech zawsze gościł na naszych twarzach.

Minister Spraw Zagranicznych w Komitecie Honorowym 100-lecia Harcerstwa

06-05-2011 08:55 przez Justyna Sikorska

Miło nam poinformować, iż 26 kwietnia 2011 r. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski przystąpił do Komitetu Honorowego obchodów 100-lecia Harcerstwa.

Oficjalne pismo potwierdzające udział Ministra Radosława Sikorskiego w Komitecie Honorowym obchodów 100-lecia Harcerstwa.