Luty 2011

Zadania przygotowujące do stulecia wydania rozkazu

24-02-2011 15:23 przez Emilia Kulczyk

22 maja mija setna rocznica wydania przez Naczelną Radę Skautową (podpisanego przez Andrzeja Małkowskiego)  rozkazu zatwierdzającego powstanie przy "Sokole" czterech pierwszych drużyn skautowych. Aby przygotować się do tych urodzin mamy dla was zadanie. Składa się na nie 3 propozycje działań.

Zadanie dla drużyn nie wyjeżdżających do Lwowa możecie popbrać tutaj
hm. Emilia Kulczyk
członkini GK ZHP

Zadana na "Zlot Lwów 100"

Poniższe zadania stanowią propozycję programową skierowaną do drużyn trzech grup wiekowych ZHP. Ich realizacja ma być podstawą do wytypowania przez komendy chorągwi swoich reprezentacji na „Zlot Lwów 100”. Drużyny powinny rozpocząć realizację zadań nie później niż 8 marca, a zakończyć ją i wysłać raport z realizacji zadania nie później niż do 22 kwietnia 2011.

Drużyny realizujące zadania wysyłają raport do pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. zagranicznych w swojej chorągwi, a jeśli nie ma tam wyznaczonego pełnomocnika - do zastępcy komendanta ds. programowych. Formularz raportu z realizacji zadania oraz kryteria jego oceny będą opublikowane na www.zhp.pl do dnia 1 marca 2011.


Prosimy drużynowych o poinformowanie rodziców harcerzy o rozpoczęciu realizacji niniejszego zadania, z którym może się wiązać wyjazd do Lwowa w terminie 20-22 maja 2011. Finansowe i logistyczne szczegóły zlotu zostały opisane tutaj.
 
Drużyny harcerskie
100 lat temu Andrzej Małkowski przygotował i wydał pierwszy rozkaz Naczelnej Komendy Skautowej we Lwowie, czyli pierwszy harcerski rozkaz w historii. Proponujemy, aby Wasza drużyna wzięła udział we współzawodnictwie o udział w „Zlocie Lwów 100” dokładnie 100 lat później i odkryła miejsca, w których narodziło się harcerstwo. W zlotowej grze po Lwowie we wspólnych patrolach będziecie realizować zadania razem ze skautami ukraińskimi, których ruch skautowy też narodził się we Lwowie, dwa lata później niż harcerstwo.

W gronie rady drużyny przygotujcie mapę podróży Andrzeja Małkowskiego, jakie odbył po 1911 roku ze Lwowa aż do śmierci w roku 1919 na pokładzie statku na Morzu Czarnym. Zaprezentujcie mapę na zbiórce drużyny. Następnie każdy zastęp wybierze jeden etap podróży Małkowskiego i przygotuje plan prezentacji wybranego miejsca lub kraju oraz wydarzenia, jakie tam się odbyło. Zastępy przeprowadzą swoje prezentacje na zbiórce drużyny i sfilmują je przy użyciu kamery cyfrowej. Tak powstałe filmy zostaną umieszczone w Internecie, w serwisie youtube.
Ocenie podlegać będzie plan prezentacji opracowany przez poszczególne zastępy.

Dodatkowe punkty będzie można zdobyć za przedstawienie gotowych filmów. Plany i dodatkowo filmy zostaną ocenione pod kątem oryginalności pomysłu prezentacji oraz jakości wykonania filmu. Drużyna, której zastępy zgromadzą najwięcej punktów,  zostanie zaproszona do udziału w zlocie we Lwowie.

Drużyny starszoharcerskie
100 lat temu Andrzej Małkowski przygotował i wydał pierwszy rozkaz Naczelnej Komendy Skautowej we Lwowie, czyli pierwszy harcerski rozkaz w historii. Proponujemy, aby Wasza drużyna wzięła udział we współzawodnictwie o udział w „Zlocie Lwów 100” dokładnie 100 lat później i odkryła miejsca, w których narodziło się harcerstwo. W zlotowej grze po Lwowie we wspólnych patrolach będziecie realizować zadania razem ze skautami ukraińskimi, których ruch skautowy też narodził się we Lwowie, dwa lata później niż harcerstwo.

Lwów zawsze był miastem wielu narodowości i kultur. Na zbiórce rady drużyny dowiedzcie się:
- jakie narodowości mieszkały we Lwowie przed 1939 rokiem
- jak liczne były te narodowości
- jakie narodowości zamieszkują Lwów dzisiaj
- jakie miejsca we Lwowie były i są ważne dla tych narodowości, dlaczego?
Każdy zastęp przygotowuje prezentację każdego takiego miejsca w formie strony internetowej. Strona internetowa zostanie oceniona pod względem jakości przekazywanych informacji i oryginalności wykonania strony internetowej.
Spróbujcie wykorzystać możliwość spotkania ze skautami ukraińskimi we Lwowie podejmując radą drużyny decyzję, że zaprosicie ich do odwiedzenia Polski i swojego obozu podczas najbliższej HAL. Zaplanujcie ich pobyt tak, abyście mogli go omówić podczas Waszego spotkania we Lwowie i aby była to podstawa do Waszego wyjazdu na ich obóz na Ukrainę za rok. Najciekawszy i jednocześnie możliwy do realizacji program uzyska najwyższą ocenę.

Drużyny wędrownicze
100 lat temu Andrzej Małkowski przygotował i wydał pierwszy rozkaz Naczelnej Komendy Skautowej we Lwowie, czyli pierwszy harcerski rozkaz w historii. Proponujemy, aby Wasza drużyna wzięła udział we współzawodnictwie o udział w „Zlocie Lwów 100” dokładnie 100 lat później i odkryła miejsca, w których narodziło się harcerstwo. W zlotowej grze po Lwowie we wspólnych patrolach będziecie realizować zadania razem ze skautami ukraińskimi, których ruch skautowy też narodził się we Lwowie, dwa lata później niż harcerstwo.

Polski skauting powstał z syntezy wzorców lorda Baden-Powella i oryginalnych polskich pierwiastków, wyniesionych z 3 polskich organizacji istniejących przed rokiem 1911. Porównajcie tamte 3 polskie organizacje z istniejącymi dzisiaj organizacjami pozarządowymi. Spośród nich wybierzcie te, które Waszym zdaniem są najbardziej podobne do tamtych dawnych organizacji. To porównanie przygotujcie w formie prezentacji multimedialnej. Dodatkowe punkty będziecie mogli otrzymać, jeśli zaprosicie wybrane trzy organizacje i spróbujecie razem zrobić coś, co będzie wspólnym działaniem czterech organizacji dla miejscowej społeczności. Wyniki Waszego działania opiszcie w lokalnych mediach i załączcie do raportu.

hm. Rafał Bednarczyk
członek GK ZHP, komisarz zagraniczny ZHP

Pomorska Przygoda Harcerska

15-02-2011 11:59 przez Emilia Kulczyk

Już tylko do 22 lutego w Muzeum Miasta Gdyni można oglądać wystawę zorganizowaną w 100lecie harcerstwa, obejmującą wybrane okresy historii - m.in. skauting i pierwsze drużyny na Pomorzu, harcerstwo podczas okupacji, w PRL i współcześnie, oraz charakterystyczne punkty na osi dziejów - harcerstwo w Wolnym mieście, THH, Nielegalne Organizacje, Kręgi Akademickie, KIHAM, Biała Służba a przede wszystkim zagadnienia świadczące o dobrodziejstwie regionu - wodniactwo i żeglarstwo.

Ekspozycja powstała jako efekt apelu o zgromadzenie zbioru pamiątek i utworzenie Muzeum Harcerstwa Pomorza. Tak na wystawę trafił min. plecak z grubego płótna o podwójnym dnie - łączniczki wojennego Tajnego Hufca Harcerzy w Gdyni (to plecak, w którym druhna Mieczysława przenosiła przez linię frontu tajne plany nazistów, precyzyjnie przygotowane przez członków Tajnego Hufca Harcerzy z Gdyni).

Ścieżka gier, tajemnice zaklete w rebusach jak skarby na dnie morza oraz plastyka miejsca tworzą dobra i aktywną atmosferę dla dzieci, młodzieży i tych dorosłych, którym miłe są wszystkie przygody. Klimat i styl harcerski podtrzymuje więzi międzypokoleniowe, wzbudza poczucie tożsamości z regionem i odpowiedzialności za jego historię.

Miejsce wystawy: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, sala: minus 1
Godziny dostępności: wtorek - niedziela: 10.00 - 17.00
Dla umundurowanych grup harcerskich wstęp bezpłatny i możliwość zorganizowania zbiórki na terenie muzeum - po wcześniejszym zgłoszeniu,
Kontakt z organizatorem: MMG tel. 58 622 09 10

22 maja 2011 r. spotkajmy się we Lwowie

12-02-2011 22:09 przez Emilia Kulczyk


W setną rocznicę wydania przez Andrzeja Małkowskiego rozkazu, powołującego pierwsze polskie drużyny skautowe, Główna Kwatera ZHP organizuje we Lwowie biwak reprezentacji ZHP. Serdecznie zapraszamy wszystkie chorągwie do wyłonienia 40-osobowych zespołów i udziału w tym przedsięwzięciu. Propozycja jest skierowana do drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych.

Biwak zorganizowany zostanie przy wsparciu organizacyjnym i logistycznym naszych przyjaciół – skautów ukraińskich. Skauci pomogą nam między innymi zorganizować noclegi we lwowskich szkołach.

Reprezentacja ZHP na uroczystości we Lwowie będzie liczyć do 800 osób. W tej liczbie jest miejsce dla siedemnastu chorągwianych reprezentacji po 40 osób oraz organizatorów. Chorągwie zapewniają dojazd (i powrót) do Lwowa oraz śniadania i kolacje we własnym zakresie, natomiast obiad w sobotę i zakwaterowanie GK ZHP stara się zapewnić patrolom nieodpłatnie - dokładne informacje zostaną podane 22 lutego.

Ramowy plan imprezy
piątek 20.05.2011 r.
przyjazd reprezentacji chorągwianych do Lwowa i zakwaterowanie do godz. 19.00
20.00 - spotkanie koordynatorów reprezentacji chorągwianych ze sztabem imprezy
sobota 21.05.2011 r.
9.00-17.00 gra miejska po Lwowie śladami Olgi i Andrzeja Małkowskich, uczestniczą w niej mieszane polsko-ukraińskie patrole, w trakcie gry wspólny obiad
19.00 - spotkanie reprezentacji ZHP ze skautami
niedziela 22.05.2011 r.
10.00 uroczysty apel
10.30 polsko-ukraińska defilada ulicami miasta
12.00 zakończenie imprezy i wyjazd reprezentacji chorągwianych do Polski

22 lutego ogłoszone zostanie zadanie dla drużyn ZHP, które pozwoli chorągwiom wyłonić 40-osobowe reprezentacje na wyjazd do Lwowa. Już dziś gorąco zachęcamy drużyny do podjęcia tego wyzwania.

hm. Rafał Bednarczyk
członek GK ZHP, komisarz zagraniczny ZHP

10 kroków do Stulecia

07-02-2011 16:37 przez Emilia Kulczyk

Na stronie propozycje.zhp.pl znajdziecie propozycję programową "10 kroków do stulecia" realizujemy ją wspólnie do 22 maja 2011 roku. Dołącz do nas i TY.

Możecie zrealizować wszytskie kroki lub wybrać tylko te, które realizują cele waszej drużyny!

Podsumowanie w dowolnie wybranej formie - mailem, w formie kroniki, plac plastycznych, filmów itp. prześlijcie do końca maja na adres program@zhp.pl lub ul. M. Konopnickiej 6, 00 - 491 Warszawa ( z dopiskiem "10 kroków do stulecia").

Najciekawsze działania zostaną nagrodzone!

Rankingi stulecia

07-02-2011 16:06 przez Emilia Kulczyk

Obchodzimy Stulecie Harcerstwa - to czas na patrzenie w przyszłość i podsumowanie tego wszystkiego co wydarzyło się w ostatnim harcerskim stuleciu.
Ogłaszamy więc początek rankingów stulecia!

Na adres program@zhp.pl do 22 maja (rocznicy wydania pierwszego rozkazu) prześlijcie:
- tytuł piosenki stulecia,
- tytuł książki harcerskiej stulecia,
- największy harcerski sukces stulecia,
- imię i nazwisko instruktora stulecia,
- imię i nazwisko instruktorki stulecia,
- najważniejsze wydażenie stulecia.

Czekamy na Wasze maile!

Harcerska Kropla Braterstwa

07-02-2011 15:43 przez Emilia Kulczyk

Istotą naszej harcerskiej działalności są Służba i Braterstwo. Realizujemy je na różne sposoby, dostosowujemy nasze działanie do możliwości, potrzeb środowiska; do ludzi, z którymi się spotykamy. Wśród tych różnych form jest coś, co w sposób szczególny łączy Służbę i Braterstwo. Jest to honorowe krwiodawstwo – dawanie cząstki siebie, bezinteresownie, anonimowo, bez oczekiwania na wdzięczność, a jednocześnie niesienie pomocy tym, którzy na tę pomoc bardzo czekają. Wielu z nas odnajduje ten sposób Służby intuicyjnie, czasami z zaskoczeniem spostrzegamy wokół siebie na harcerskich mundurach symboliczne kropelki krwiodawców”.

W Polsce dla ratowania zdrowia i życia co minutę potrzebny jest litr krwi. Chociażby tylko do przeprowadzenia jednej operacji potrzebne jest od kilku, kilkunastu, nawet do kilkudziesięciu litrów krwi – by taką ilość pozyskać, potrzeba wielu dawców. Również na stronach internetowych ZHP pojawiają się komunikaty z prośbą o krew dla naszych harcerzy czy instruktorów (np. w grudniu 2010 roku po wypadku dwójki instruktorów potrąconych przez samochód).

Krwiodawstwo to także sposób na braterstwo i służbę wędrowników i instruktorów. Podczas Jubileuszowego Zlotu Stulecia udało nam się przekazać 101 litrów krwi, udało nam się więc pomóc innym i chyba to jest w naszym harcerskim życiu najważniejsze.

„Harcerska krew”

To wszystko zwykle nie trwa dłużej niż kilkanaście minut… To czas, który często w naszych dniach poświęcamy na „nic”, nie zauważamy jego upływu, mały epizod. Takie „nic” a dla kogoś, komu przetoczona zostanie nasza krew to chwila, która może uratować życie.

Dołączcie do grona harcerskich krwiodawców!  

Każda „akcja” motywuje. W lutym obchodzimy Dzień Myśli Braterskiej. Spróbujmy więc jeszcze raz, tak jak na Zlocie, posłużyć naszą krwią innym. Zaplanujmy sobie więc w kalendarzu przed 22.02 wizytę w punkcie krwiodawstwa (wiadomo, że nie wszyscy będą mogli zrobić to 22.02, ale może kilka dni wcześniej). Oddajmy krople naszej krwi. Poświadczenie oddania prześlijcie faksem ((+48) 022 339 06 06) lub mailem (skan) na program@zhp.pl. Spróbujmy pobić nasz własny „rekord” 101 litrów krwi… pamiętajmy, każda kropla może uratować życie!

hm. Emilia Kulczyk – Prus

członkini GK ZHP