Wrzesień 2010

Komitet Honorowy

07-09-2010 13:04 przez Paweł Chmielewski

W czasie zlotu w Krakowie zostało podpisane "Przesłanie do harcerzy i harcerek Związku Harcerstwa Polskiego". Pod przesłaniem podpisy złożyli członkowie Komitetu Honorowego Jubileuszowego Zlotu Stulecia Harcerstwa "Kraków 2010".

Skład Komitetu został przedstawiony tutaj.

***
Wydział Programowy GK ZHP

10 kroków do 100-lecia - meldunki!

07-09-2010 12:58 przez Paweł Chmielewski

Rozpoczęliśmy publikację meldunków drużyn realizujących propozycję programową "10 kroków do 100-lecia".

Meldunki można oglądać tutaj.

Jednocześnie przypominamy, że cały czas czekamy na meldunki - można je przysyłać w formie elektronicznej oraz tradycyjną pocztą w formie kronik lub prac plastycznych.

***
Wydział Programowy GK ZHP