Wypłyń na głębie...- Pielgrzymka ZHP na Jasną Górę zakończona

24-05-2011 20:31 przez Emilia Kulczyk

"Nie można powiedzieć, zwłaszcza tu, na Jasnej Górze, żeby Ojciec Święty Jan Paweł II nie widział harcerzy, nie kochał ich, do nich nie przemawiał. (..) Macie piękną duchowość harcerską, wytyczoną przez Ojca Świętego, i dlatego dziękujemy za Niego."- tymi słowami metropolita witał harcerzy zgromadzonych w bazylice, którzy przybyli na 15. Ogólnopolską Pielgrzymkę Związku Harcerstwa Polskiego na Jasną Górę.
Hasłem tegorocznego spotkania, które miało miejsce w dniach 20-22 maja, były słowa: "Wypłyń na głębię..". Druhny i druhowie biwakowali na polu namiotowym obok Domu Pielgrzyma. Centralnym punktem pielgrzymki była sobotnia msza święta w jasnogórskiej bazylice. Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski. Pielgrzymi przywitali arcybiskupa harcerskim pozdrowieniem 'Czuwaj'.
W czasie trwania pielgrzymki uczestnicy mieli okazje wziąć udział w warsztatach, grze terenowej, podczas której mogli odwiedzić wiele ważnych dla harcerstwa miejsc, np. grób I. Kozielewskiego (autora hymnu ZHP), jak i w apelu jasnogórskim.
Pielgrzymce towarzyszyła piękna pogoda dzięki,  której wszyscy bezpiecznie wrócili do domów.


Tomasz Szejka
Zespół Promocji i Informacji
 Hufca ZHP Częstochowa

Wróć