Senat RP przyjął uchwałę w okazji 100-lecia Harcerstwa

26-05-2011 13:56 przez Justyna Sikorska

Senat RP przyjął uchwałę w okazji 100-lecia Harcerstwa

26 maja 2011 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę z okazji lOO-lecia Harcerstwa w Polsce.

W uchwale czytamy: 22 maja 1911 roku Andrzej Małkowski we Lwowie wydal rozkaz powołujący pierwsze drużyny harcerskie. (...) Senat RP wyraża uznanie dla 100-letniej działalności polskiego harcerstwa. Przywołujemy dziś wspaniałych obrońców Lwowa Orlęta i harcerskie szeregi walczące z nawałą bolszewicką w 1920 roku.

Przywołujemy Szare Szeregi, Pogotowie Harcerek i Hufce Polskie - walczące z niemieckim okupantem. Przywołujemy walczących w konspiracji z władzą ludową (...).

Chcemy, aby kolejne pokolenia polskiej młodzieży kontynuowały dzieło założycieli Harcerstwa - Andrzeja i Olgi Małkowskich. Dziś Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skauci Europy - Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza", ZHP poza granicami kraju i organizacje harcerskie na Wschodzie kontynuują to dzieło. Dzieło to, tak ważne dla naszego społeczeństwa, zasługuje na uznanie i wsparcie.(...)

 

Pełny tekst uchwały czytaj tutaj.

Wróć