Dzień Myśli Braterskiej 2010

21 lutego w Warszawie drużynowi z całej Polski inaugurowali obchody 100-lecia harcerstwa wraz z dostojnymi gośćmi: marszałkiem Sejmu RP Bronisławem Komorowskim, biskupem polowym WP Tadeuszem Płoskim, Kazimierzem Wiatrem, przewodniczącym senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, przewodniczącym ZHP hm. Adamem Massalskim oraz z naczelnik ZHP hm. Małgorzatą Sinicą.


Więcej...

Jubileuszowy Zlot Kraków 2010

W dniach 16-24 sierpnia odbył się Jubileuszowy Zlot Stulecia Harcerstwa „Kraków 2010”. Zlot został przygotowany i zorganizowany przez Główną Kwaterę Związku Harcerstwa Polskiego, wykonującą postanowienia XXXIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego i w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez członków ZHP w związku ze stuleciem harcerstwa.

Więcej...

Rajd Grunwaldzki 2010

Rajd Grunwaldzki 2010 był drugą nowego przedsięwzięcia zainicjowanego w 2009 roku przez Związek Harcerstwa Polskiego i Samorząd Województwa Mazowieckiego. Rajd był okazją do uczczenia nie tylko jubileuszu stulecia harcerstwa, ale także 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

Więcej...

Zlot Grunwaldzki 2010

W roku 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem odbył się XXXIX Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki - największa cykliczna impreza wakacyjna. W zlocie wzięło udział 2 tysiące uczestników ze wszystkich regionów Polski, a także goście z Litwy, Czech, Szwecji, Francji i Kanady.

Więcej...

Betlejemskie Światło Pokoju 2010

W roku 2010 Betlejemskie Światło Pokoju zostało przywiezione przez skautów austriackich z groty narodzenia Jezusa w Betlejem. Polscy harcerze światełko tradycyjnie 12 grudnia w miejscowości Nowy Smokowiec na Słowacji.

Od 12 do 24 grudnia płomień BŚP wędrował po Polsce niesiony harcerskimi dłońmi i trafiał do rodzin, szkół, kościołów, urzędów i szpitali.


Więcej...

Wystawa "Harcerstwo wczoraj i dziś" - Wychowawcy od 100 lat

Dnia 14 grudnia 2010 roku w gmachu Sejmu została otwarta wystawa pt. "Harcerstwo wczoraj i dziś", poświęcona 100-leciu harcerstwa polskiego oraz działalności Związku Harcerstwa Polskiego.

Więcej...

Emisja monet o nominale 2zł i 10zł

Stuletnią rocznicę Związku Harcerstwa Polskiego, Narodowy Bank Polski upamiętnił emisją dwóch monet okolicznościowych - dziesięciozłotówki wykonanej ze srebra oraz dwuzłotówki wykonanej ze stopu Nordic Gold.

Więcej...

Emisja znaczka pocztowego upamiętniającego 100-lecie harcerstwa na ziemiach polskich

Z okazji 100-lecia Harcerstwa Polskiego 17 sierpnia 2010 r. Poczta Polska wyemitowała znaczek pocztowy o wartości 1,95 zł, na którym przedstawiono sylwetki harcerzy pokazujących za pomocą kodu flagowego wyrazy: STO LAT.

Więcej...