Stanowisko XXXVI Zjazdu ZHP
z dnia 6 grudnia 2009 r.
w sprawie Europejskiego Roku Działalności Wolontariackiej

 

Związek Harcerstwa Polskiego, biorąc pod uwagę fakt, że:
-    1 lipca 2011 r. Polska obejmie przewodnictwo w Unii Europejskiej, co w praktyce oznacza, że w okresie 6 miesięcy na terenie naszego kraju odbędą się dziesiątki seminariów, konferencji i spotkań z udziałem przedstawicieli zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego,
-    26 listopada 2009 r. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o ustanowieniu roku 2011 „Europejskim Rokiem Działalności Wolontariackiej na rzecz aktywnego obywatelstwa”, co sprawia, że kraje, sprawujące w tym roku przewodnictwo w Unii Europejskiej, powinny uwzględnić w programie swoich działań wydarzenia związane z działalnością wolontariacką,
-     zorganizowany wolontariat w Polsce powojennej, aż do początku lat 90. XX wieku, obejmował przede wszystkim działalność Związku Harcerstwa Polskiego, a więc nasze prawie 100-letnie doświadczenia w tego typu działalności są dużo starsze niż sama nazwa „wolontariat”,
-    przewodnictwo w Unii Europejskiej nie powinno być jedynie zadaniem władz, ale także okazją do wspólnych przedsięwzięć władz i organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
zgłasza władzom Rzeczypospolitej Polskiej chęć współpracy w organizacji oraz aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach programowych, realizowanych w okresie przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej, w tym szczególnie związanych z „Europejskim Rokiem Działalności Wolontariackiej na rzecz aktywnego obywatelstwa”.
 
 
 
Przewodniczący
XXXVI Zjazdu ZHP
 
hm. Rafał M. Socha